SINT-JOZEFCOLLEGE

Deze vroegere school, gelegen langs de kerk, is één van de oudste middelbare scholen van Limburg en dateert uit 1250.
Het toenmalige Latijns college was eeuwenlang een bakermat voor studenten uit de regio.

Het hoofdgebouw is van 1847 en werd, na een grote brand, in 1909 deels vervangen door het huidige gebouw.
In de 20ste eeuw bleef het aanzien van het college groeien en ook het aantal studenten steeg.
Uitbreiding tot een indrukwekkend gebouw met een studiezaal, kapel, speelzaal en kamers voor de priester-leraars, drong zich op.
Op 3 oktober 1933 was er de eerste steenlegging.
Een document over deze eerste steenlegging werd bij de verbouwing in 2020 teruggevonden in een loden koker.

In 2017 verhuisden de leerlingen naar de nieuwe scholencampus Spectrumcollege Beringen.
Sinds 2021 is het Stadhuis van Beringen ondergebracht in de voormalige school.
De voorgevel en de voormalige kapel van het college, nu in gebruik als raad- en trouwzaal, werden hierbij behouden.

Bronnen

  • Archeologienota Beringen, herinrichting centrum, rapport 944
  • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal
  • Memorandum Beringen