Signalisatievergunning

Voor alle werkzaamheden op het openbaar domein is het plaatsen van de nodige signalisatie vereist. Wil je werken uitvoeren op privaat domein maar neem je daarbij een deel van het openbaar domein (straat, stoep,...) in, dan vraag je ook daarvoor een vergunning aan.
Dit kan bijvoorbeeld zijn:
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, een bouwkraan of werfvoertuig op openbaar domein.
  • inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor het plaatsen van verhuiswagen, verhuislift, leveren van materialen,... op openbaar domein.
  • voor het afsluiten van wegen voor werken.

Als uitvoerder vraag je uiterlijk tien dagen op voorhand een schriftelijke toelating. Je moet daarvoor een signalisatieplan indienen.

Deze regeling is voorzien om eventueel maatregelen te nemen (bijvoorbeeld het instellen van een parkeer- en stationeerverbod) en andere betrokken partijen zoals De Lijn en de hulpdiensten tijdig te kunnen verwittigen. 

Voor vergunningen langs of op gewestwegen wordt door de stad een vergunning aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. 

De kosten voor een inname van het openbaar domein zijn opgenomen in het betreffende belastingreglement. Er zijn geen kosten wanneer de éénmalige inname beperkt is tot maximaal 24 uur. Voor een inname die 24 uur of langer in beslag neemt dient een kost van 0,20 euro/m²/dag met een minimum van 25,00 euro per geval betaald te worden. De stad bezorgt je een factuur. De innames aan gewestwegen worden gefactureerd door het Vlaams gewest.
De stad heeft op 20 april 2018 het 'Charter Werfverkeer' ondertekend. Dit houdt in dat werkzaamheden die uitgevoerd worden in schoolomgevingen moeten rekening houden met bepaalde voorwaarden zoals: niet werken en/of leveren van materialen tijdens de begin- en einduren van de school. Dus niet voor 9.00 uur en niet na 15.00 uur. Meer uitleg via het Charter Werfverkeer.
Je dient je aanvraag in via verkeer@beringen.be. Deze beoordeelt de aanvraag en het signalisatieplan, geeft de nodige informatie en maakt daarna de vergunning op. De vergunning wordt afgetekend door een gemachtigde ambtenaar en wordt uit de hand meegegeven of digitaal verstuurd.