Schoolroutekaarten

Stad Beringen zet in op het bevorderen van duurzaam vervoer naar school en het verbeteren van verkeersveiligheid op schoolroutes. Daarvoor werden eerst de mobiliteitsknelpunten in kaart gebracht, in samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten. Die input werd vervolgens aangevuld met ervaringen van de stadsdiensten en ongevallengegevens van de politie. In totaal werden er 63 knelpunten weerhouden op het grondgebied van Beringen. Op basis van die knelpunten werd een schoolroutekaart uitgewerkt die de veiligste route naar jouw school weergeeft. 

Raadpleeg hieronder de schoolroutekaart voor jouw school.