Schade/diefstal

Diefstal dient gemeld te worden bij de politie

Schade aan graven (stormschade, schade door onderhoud, …) kan hier gemeld worden.