Sanering Tervant (fase 1 en 2)

Fluvius zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen waarna de stad een nieuwe weg aanlegt in volgende straten:

  • Suikerstraat + De Blauken 
  • Purmansstraat                     
  • Pannenstraat vanaf huisnummer 22 tot en met 38.

Aannemer Carmans uit Lummen zal deze werken gefaseerd uitvoeren. Hij vangt de werken aan in de Suikerstraat en De Blauken en dit vanaf begin november 2022.

Op het einde van de wegenis- en rioleringswerken worden de bermen heraangelegd conform het bermenreglement van de stad.  Volgens dit reglement wordt gestreefd naar maximale infiltratie van regenwater in de bermen (door een groene grasberm of een kiezelberm, beide aangelegd in een komvorm) .  Inritten worden aangelegd in waterpasserende betonstraatstenen.

De afkoppelingsadviseur voor deze werken is de firma Co-consulting.