Samenwerking VDAB

Sedert 12/2021 hebben Beringen en Heusden-Zolder een samenwerkingsovereenkomst met de VDAB afgesloten en dit om meer mensen aan het werk te krijgen.

De VDAB kreeg van Vlaams minister de opdracht mee om 120.000 extra mensen aan het werk te zetten. Vlaanderen wil tot de Europese topregio’s behoren op het vlak van werkzaamheidsgraad. Een werkzaamheidsgraad van 80% in heel Vlaanderen is het doel. Grote doelen bereiken we in dit geval door lokaal te werken en te onderzoeken welke bevolkingsgroepen bijkomend kunnen geactiveerd worden. Beringen en Heusden-Zolder, die al jaren sterk investeren in de activering van hun bevolking, zetten mee hun schouders onder deze doelstelling.

Lokale besturen kennen heel goed de mogelijkheden en de noden ter plaatse. Binnen deze samenwerkingsovereenkomst ligt de klemtoon duidelijk bij het opzetten van tal van projecten zodat méér mensen de weg naar de arbeidsmarkt vinden. Daarnaast wordt een brug gelegd naar de lokale werkgevers en dat is een positief gegeven. Zo kunnen zij kennis maken met het ruime aanbod aan werkplekleerinstrumenten.

De arbeidsmarkt staat opnieuw in brand, bedrijven schreeuwen om talenten. En dat betekent voor VDAB dat ze naast werkzoekenden ook andere groepen zoals bijvoorbeeld nieuwkomers, huisvrouwen en -mannen, en zieken naar een (aangepaste) job willen begeleiden. En dat vraagt een samenwerking met lokale besturen om zowel deze andere groepen te bereiken als om lokale werkgevers te overtuigen tot deze (aangepaste) jobs te komen. Samen sterk voor werk dus.

Beringen en Heusden-Zolder werken al samen inzake regie van de sociale economie en nemen samen een coördinerende rol op in kader van wijk-werken West-Limburg. Samen met onze partners en de VDAB gaan we die samenwerking nu versterken door ook op vlak van algemeen werkgelegenheidsbeleid samen te werken om zo nieuwe kansen en werkplekken te creëren op ons grondgebied.

Contacteer hier VDAB Beringen