Samenstelling gezin

Een 'samenstelling gezin' is een document dat alle personen vermeldt, die op een bepaald ogenblik, op hetzelfde adres wonen.

Voorwaarden

Iedereen die deel uitmaakt van hetzelfde gezin kan een 'samenstelling gezin' bekomen.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen
  • aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking
  • via het thuisloket
  • via mail burgerzaken@beringen.be
  • via iemand anders, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft

Meenemen

Je identiteitskaart.

Externe links