Rommelmarkt - toelating

Als je een rommelmarkt wil inrichten in Beringen, moet je hier vooraf toestemming voor vragen.

Rommelmarkten zijn uitsluitend bestemd voor particulieren die occasioneel tweedehandsgoederen willen verkopen. Het mag dus niet gaan om goederen die aangekocht zijn om verder te verkopen. Voor verkopen op een rommelmarkt is geen leurkaart vereist.

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Een aanvraag doe je schriftelijk via ondernemen@beringen.be met vermelding van alle nuttige informatie zoals de datum, de locatie, de verantwoordelijke, eventueel de wens om straten af te sluiten, eventueel de deelnemers...