Rioleringsdossiers

Voor volgende straten is reeds een dossier opgestart voor de aanleg van riolering met subsidie van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

- Fietssnelweg Kolenspoor

- Kruispunt Kasteletsingel x Nijverheidsstraat 

- Verkaveling Haneberg 

- Katermeerstraat

- Langeneikenstraat, Hooistraat, Boogstraat, Tipstraat, Smeetshoevenstraat en Grasweg

- Sanering Zwarte beek (Beekstraat – Vaartstraat – Terhulzen)

- Orgelwinningstraat, Valentijnstraat, G. Gezellestraat tussen Valentijnstraat en Molendijk.

- Molendijk vanaf Trompetstraat tot Koerselsesteenweg en eerste deel Aardeweg tot aan de bocht.

- Zandbergstraat - Broekkantstraat e.a.

- Bandstraat

Voor deze rioleringsdossiers is er steeds een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Fluvius. Fluvius draagt grotendeels de kosten van de rioleringswerken. De stad financiert de werken aan het wegdek, fietspaden, kruispuntaanpassingen,….

De verdere uitwerking van de dossiers is afhankelijk van de goedkeuring door de subsidiërende overheden.

Bij de aanleg van gescheiden riolering zijn de eigenaars verplicht om de riolering op privé terrein ook gescheiden aan te leggen. Regenwater en vuilwater moeten in een aparte leiding gebracht worden tot op de grens met het openbaar domein.

Om de bewoners hier in bij te staan stelt Fluvius een afkoppelingsadviseur aan. Deze zal samen met de eigenaar, voor iedere woning de beste en goedkoopste oplossing uitwerken om de afkoppeling van de riolering te realiseren.