RIMO Buurtwerking

Patrick Moons, Liesbeth Brusselaers, Wouter Lynen, Sema Yildiz, Jolien Coemans

 

Verbinding, netwerken en versterken

Onze buurtwerkers zijn actief in Beringen-Mijn, Steenveld, de Waterstraat, Beverlo en Kolmen. We organiseren activiteiten om de sociale samenhang van inwoners te versterken: vormingen, uitstappen, ontbijt, soep- en spaghettinamiddagen, ... Ons wijkcentrum is gelegen in het hart van de wijk Steenveld, een ontmoetingsplek voor de bewoners en een uitvalsbasis van al onze opbouwwerkers die in Beringen actief zijn. Verder organiseren we huistaakbegeleiding en taalstimulerende activiteiten. RIMO ontwikkelt samen met de bewoners en stedelijke diensten groene plekjes. Zo werd er in Steenveld een wiglo-constructie gebouwd met wilgentakken. Daarnaast organiseren ze opruimacties met vrijwilligers en sensibiliseringscampagnes rond sluikstorten om de wijk netjes te houden. We hebben zelf een wijkcompostpark waar we al het groenafval composteren. Deze wordt door vrijwilligers gerund.

Sinds een aantal jaren zijn we ook actief in Beverlo. Deze deelgemeente van Beringen is de laatste jaren sterk veranderd. Er viel weinig te beleven en er werd weinig in geïnvesteerd. Stad Beringen en RIMO zullen daarom de komende periode hierop inzetten. Zodat de buurt kan ontwikkelen. Zo hebben we een buurtgericht netwerk opgericht via subsidies van Kind & Gezin. Hiermee willen we een netwerk uitbouwen in Beverlo dat met eenzelfde visie en aanpak focust op gezinnen met kinderen in een kwetsbare situatie. In het netwerk zitten partners zoals: Stad Beringen, OCMW, Kind & Gezin, CLB, de wijkagent, De Draaischijf, etc. We gaan inzetten op drie sporen: ontmoetingen creëren, dienstverlening en vrije tijd en het geven van een plaats aan kinderen in de publieke ruimte.

 

De Babbelstoel

We zijn een luisterend oor voor buurtbewoners en proberen zoveel mogelijk de vinger aan de pols te houden. Door huisbezoeken en gespreken op straat ontvangen we heel wat noden en signalen. Met deze signalen gaan we aan de slag en proberen inwoners te steunen in het realiseren van hun rechten. Door corona was het moeilijk om in contact te blijven met de buurt. Via digitale kanalen probeerden we zoveel mogelijk contacten te onderhouden. We merkten al snel dat één telefoontje niet voldoende was om mensen te bereiken. Vervolgens was het idee ‘de Babbelstoel’ geboren. Buurtwerkers Liesbeth en Jolien gingen in de wijken op bezoek bij buurtbewoners. Zo konden huisbezoeken buiten doorgaan op een veilige afstand. De inwoners apprecieerden het bezoek van de babbelstoel en zo konden we de impact van corona op de buurtbewoners in kaart brengen.