Rijbewijs omwisseling niet-EU

Ben je in het bezit van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je via deze link.

Voorwaarden

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en in het bezit zijn van een erkend niet-Europees rijbewijs en een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België.

Procedure

  • maak een afspraak bij de dienst burgerzaken
  • de bevoegde diensten onderzoeken het voorgelegde document op echtheid en geldigheid
  • de resultaten van het onderzoek zijn meestal bekend na ongeveer 2 maanden. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al of niet omgewisseld worden.
  • de dienst burgerzaken laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling.

Maak een afspraak

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • erkend niet-Europees rijbewijs
  • beëdigde vertaling indien het rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt
  • een recente pasfoto

Bedrag

20,00 euro

Regelgeving

Rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie kunnen niet dadelijk omgewisseld worden.
De bevoegde diensten zullen het voorgelegde document onderzoeken op echtheid en geldigheid.