Rijbewijs omwisseling niet-EU

Ben je in het bezit van een rijbewijs afgeleverd door een land van buiten de Europese Unie dan ben je verplicht om dit rijbewijs om te wisselen naar een Belgisch rijbewijs. Niet elk rijbewijs kan omgewisseld worden. De lijst met de erkende buitenlandse rijbewijzen vind je via deze link.

Voorwaarden

Inwoners die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en in het bezit zijn van een erkend niet-Europees rijbewijs en een geldig identiteitsbewijs dat afgeleverd werd in België kunnen hun rijbewijs omwisselen.

Procedure

Je maakt een afspraak

  • online
  • via het algemeen nummer
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Rijbewijzen afgeleverd door een land buiten de Europese Unie kunnen niet dadelijk omgewisseld worden. De bevoegde diensten onderzoeken het voorgelegde document (rijbewijs) op echtheid en geldigheid. De resultaten van dit onderzoek zijn meestal na ongeveer twee maanden bekend. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek kan het buitenlands rijbewijs al dan niet omgewisseld worden. De dienst burgerzaken, rijbewijzen laat je weten of je rijbewijs in aanmerking komt voor omwisseling. 

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • erkend niet-Europees rijbewijs
  • beëdigde vertaling indien het rijbewijs niet in het Nederlands werd opgemaakt
  • een recente pasfoto

Kostprijs

De omwisseling kost 25 euro.