Resultaten van het parkeeronderzoek

Als onderdeel van het mobiliteitsplan wenst stad Beringen een gefundeerd, duurzaam en sturend parkeerbeleid te ontwikkelen in elk van de deelkernen, zowel voor de fiets als voor de auto.
Het huidige parkeerbeleidsplan dateert uit 2009. Met een duurzaam parkeerbeleid wenst de stad het gebruik van duurzame vervoersmodi verder te stimuleren en het autogebruik stelselmatig te verminderen.
Recent werd in alle deelkernen een parkeeronderzoek uitgevoerd door Mint NV.
Op basis daarvan wenst de stad inzichten te verwerven in het huidig parkeergedrag zodat toekomstige beslissingen onderbouwd kunnen worden met objectieve gegevens.