Renovatie en aanleg voetpaden 2021

Jaarlijks wordt er een bedrag voorzien voor het onderhoud, renovatie of aanleg van voetpaden.
In 2021 zijn nieuwe voetpaden voorzien in de Solferinostraat.