Renovatie en aanleg voetpaden 2020

Jaarlijks wordt er ook een bedrag voorzien voor het onderhoud, renovatie of aanleg van voetpaden.
Voor 2020 zijn nieuwe voetpaden voorzien in de Solferinostraat.
In de Ward Schoutedenstraat wordt ter hoogte van het kruispunt met de Geiteling een verbinding gemaakt voor fietsers en voetgangers vanaf de Geiteling richting Molenveld.
De aannemer is reeds gekend. De werken zullen na het bouwverlof 2020 ingepland worden.
De kostprijs van deze werken bedraagt 60.000 EUR