Reistoelating voor minderjarigen

Een reistoelating voor minderjarigen of ‘ouderlijke toestemming’ is een document waarop je als ouder of voogd toestemming geeft aan je minderjarig kind om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is door FOD Buitenlandse zaken aangeraden wanneer het kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) naar het buitenland reist.

Thuisloket - aanvraag reistoelating

Voorwaarden

Wanneer het kind reist met één ouder staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente en deze schriftelijke toestemming mee te nemen.

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen. Een ouderlijke toestemming biedt dus geen garantie op een probleemloze reis naar het buitenland.

De minderjarige hoeft zelf niet mee te komen naar het Stadhuis.

Procedure

Je kan een reistoelating aanvragen

Eén van de ouders of de voogd moet zich aanmelden op het Stadhuis. De toestemming wordt opgemaakt en ondertekend door de ouder of de voogd waarna deze handtekening wordt gewettigd.

Wat meebrengen

  • de identiteitskaart van de ouder die de reistoelating geeft
  • de voogd van de minderjarige brengt ook een bewijs van ouderlijke macht mee
  • de identiteitsgegevens van de meerderjarige of de naam van de organisatie/instelling (bijvoorbeeld de school) die het kind vergezelt
  • het land van bestemming

Kostprijs

Het attest van reistoelating minderjarig kind is gratis.