Reistoelating voor minderjarigen

Een 'reistoelating' voor minderjarigen is een document waarmee je als ouder of voogd toestemming geeft dat je minderjarig kind naar het buitenland reist. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het kind alleen of in het gezelschap van andere personen dan zijn ouder(s) naar het buitenland reist.

Maak een afspraak - Reistoelating voor minderjarigen

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures die de 'reistoelating voor minderjarigen' vastleggen. Wanneer het kind reist met een ouder staat het de ouders vrij om het akkoord van de andere ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente en deze schriftelijke toestemming mee te nemen. FOD buitenlandse zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen of in gezelschap van andere personen dan zijn ouders reist.

Voorwaarden

Eén van de ouders of de voogd moet zich aanmelden. De toestemming wordt opgemaakt en ondertekend door de ouder of de voogd waarna deze handtekening wordt gewettigd.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

  • je identiteitskaart
  • de identiteit van de persoon of de naam van de organisatie (bijvoorbeeld school) met wie de minderjarige reist
  • het land van bestemming

Maak een afspraak - Reistoelating voor minderjarigen