Reglement inzake de toekenning en het gebruik van geschenkbonnen ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare gezinnen en van de lokale economie.

  • goedgekeurd op de raad van maatschappelijk welzijn op 6 september 2021
  • op de website gepubliceerd op 8 september 2021