Regina Mundi

Verenigingen en professionele organisaties kunnen in het Centrum voor Jeugd en Welzijn Regina Mundi volgende lokale huren:
  • turnzaal
  • instuifruimte
  • keuken
  • vormingslokalen

Reserveren via reginamundi@beringen.be
Privé initiatieven kunnen deze lokalen niet huren.

Locatie: Laan op Vurten 55, 3581 Beringen