Recht op toegang

Recht op toegang is een attest met alle informatie over jezelf die is opgenomen in het Rijksregister. Dit attest kan je gebruiken om fouten in het Rijksregister te laten verbeteren.

Procedure

Je maakt een afspraak met de dienst burgerzaken

  • online
  • via het algemeen nummer van het Stadhuis
  • aan het onthaal van het Stadhuis

Je komt persoonlijk aan het loket een aanvraagformulier ondertekenen.

Het attest recht op toegang moet daarna door de burgemeester en algemeen directeur ondertekend worden. Je kan dit document dus niet meteen ontvangen maar pas na enkele dagen komen afhalen. Enkel jij kan het attest afhalen.

Maak een afspraak - afhalen recht op toegang

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Het attest recht op toegang is gratis.