Ratten

Rattenbestrijding door de stad gebeurt enkel op het openbaar domein en met niet-giftige methoden. Indien de plaag zich voordoet op privé-eigendom is het aan de eigenaar om dit aan te pakken.  

Hieronder enkele tips om ratten te voorkomen: 

  • Voedsel: Stockeer voedsel altijd in glazen of metalen potten. Spoel geen voedsel door het toilet of door de gootsteen. Bruine ratten leven in riolen. Het voedsel dat u doorspoelt, is voor ratten een welkome bron van voedsel. 
  • Afval: Laat geen afval slingeren en gooi het meteen weg in vuilnisbakken met een deksel. Plastic zakken zijn te gemakkelijk door te knagen. 
  • Nestelmogelijkheden: Voorkom nestelmogelijkheden bij de opslag van stookhout of snoeiafval. 
  • Huisdieren: Ruim ’s avonds het eten van uw huisdier op. Bewaar het eten in een afgesloten bak en laat het niet gewoon op de grond staan in de zak of kartonnen doos. Denk eraan dat als u eten strooit voor duiven en vogels, dit ook ratten aantrekt. 
  • Rommel: Zorg voor een opgeruimd huis en een opgeruimde tuin. Minder rommel betekent minder schuilplekken. 
  • Compost: Een composthoop achteraan in de tuin met groenten-, fruit- en tuinafval is een feest voor ratten. Als u toch een composthoop wil aanleggen in de tuin, wees dan alert en hou in de gaten of u geen holen opmerkt. 
  • Openingen: Maak luchtgaten, kieren en uw keldertoegang dicht, maar zorg voor een goede ventilatie. 

Probleem met ratten op het openbaar domein, meld het dan hier