Rampenfonds – Algemene rampen & landbouwrampen

Sinds 01 januari 2020 is het Decreet van 05 april 2019 van toepassing op de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest.

 

Niet langer het stadsbestuur, maar de getroffenen zelf, dienen binnen 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds.
Deze aanvraag kan ingediend worden via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt.

Volg onderstaande link om een antwoord te krijgen op de vragen:

  • Komt mijn schade in aanmerking?
  • Hoe vraag ik een vergoeding aan?
    (Via deze vraag zal je doorverwezen worden naar het e-loket om je aanvraag in te dienen.)
  • Welke rampen zijn al erkend?

Link: Rampenfonds | Vlaanderen Intern

 

Ben je hiermee niet geholpen of heb je een specifieke vraag?
Contacteer ons via noodplanning@beringen.be