College van burgemeester en schepenen

Het college bestaat in Beringen uit 8 leden: de burgemeester en 7 schepenen.  Het college vergadert elke week op donderdag om 12.30 uur in de trouw- en raadszaal van het Stadhuis, Collegestraat 1.  De vergaderingen van het college zijn niet openbaar, tenzij om ambtenaren of externe experten toelichting te laten verstrekken bij de dossiers die geagendeerd zijn.

Samenstelling

 • Thomas Vints CD&V

  Contact
  Contact
  Kioskplein 21 , 3582 Beringen
  Tel.
  011 44 97 01
  burgemeester@beringen.be

  Functies

  burgemeester

  Functies en bevoegdheden

  Personeel
  - Veiligheid en Preventie
  - Communicatie
  - Armoede
  - Algemeen beleid

  Spreekuren
  De burgemeester houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Werner Janssen N-VA

  Contact
  Contact
  Zandstraat 60 , 3582 Beringen
  GSM
  0473 80 29 20
  werner.janssen@beringen.be

  Functies

  1ste schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Lokale Economie
  - Middenstand
  - Toerisme

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Jean Vanhees CD&V

  Contact
  Contact
  Heerbaan 231 , 3582 Beringen
  GSM
  0473 31 62 61
  jean.vanhees@beringen.be

  Functies

  2de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Openbare werken
  - Verkeer & Mobiliteit
  - Facilitair beheer
  - Groen

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • An Moons VOLUIT

  Contact
  Contact
  Heldenlaan 5/2 , 3583 Beringen
  GSM
  0475 34 55 07
  an.moons@beringen.be

  Functies

  3de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Cultuur
  - Erfgoed
  - Onderwijs
  - Dorpenbeleid

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Patrick Witters CD&V

  Contact
  Contact
  Schoolstraat 3/9 , 3583 Beringen
  GSM
  0495 30 29 13
  patrick.witters@beringen.be

  Functies

  4de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Ruimtelijke Ordening
  - Stadsontwikkeling
  - Patrimoniumbeheer
  - Woonbeleid
  - Juridische Zaken

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Jessie De Weyer N-VA

  Contact
  Contact
  Schaarkensweg 11 , 3583 Beringen
  GSM
  0473 26 94 21
  jessie.deweyer@beringen.be

  Functies

  5de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Jeugd
  - Wijkontwikkeling
  - Participatiebeleid
  - Recreatie
  - Bib

  Speekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Tijs Lemmens VOLUIT

  Contact
  Contact
  Nieuwendijk 73 , 3582 Beringen
  GSM
  0479 43 94 63
  tijs.lemmens@beringen.be

  Functies

  6de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Sport
  - Financiën
  - Milieu
  - ICT

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak

 • Hilal Yalçin CD&V

  Functies

  7de schepen

  Functies en bevoegdheden
  - Zorg, Welzijn & Samenleven
  - Burgerzaken
  - Dienstverlening
  - Voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  Spreekuren
  De schepen houdt zitdag in het Stadhuis, Collegestraat 1
  op afspraak