Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor:
- de beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie;
- de bekrachtiging van de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, vermeld in artikel 114.

Na ontvangst van een tijdig ingediende en ontvankelijke verklaring van lijstverbinding op 13-12-2018 door de lijsten van CD&V, N-VA en Voluit wordt hierbij met toepassing van artikel 91 § 2 van het decreet lokaal bestuur, bepaald hoeveel zetels in het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de verschillende lijsten of groepen van lijsten toekomen. Het aantal leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst, voorzitter niet inbegrepen, bedraagt voor Beringen acht (8) leden, verdeeld als volgt :

LijstenBerekening aantal zetels in BCSD(*)
Verbonden lijst CD&V, N-VA, Voluit5 zetels
Sp.a – Lijst burgemeester2 zetels
Vlaams Belang1 zetel
GroenGeen zetel

(*) Deze zetelverdeling over de verschillende lijsten en groep van lijsten komt voort uit onderstaande berekening:

  • Verbonden lijst CD&V(9), N-VA (6) en Voluit (6) : 8/35 * 21 = 4,80
  • Sp.a -Lijst burgemeester (9): 8/35 * 9 = 2,05
  • Vlaams Belang (3): 8/35 * 3 = 0,68
  • Groen (2): 8/35 * 2 = 0,45

 

Dit geeft 6 rechtstreeks verkozenen waarbij 4 voor de verbonden lijst CD&V, N-VA, Voluit en 2 voor de SP-a – Lijst Burgemeester. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden toegewezen in afnemende volgorde van de decimalen. Dit wil zeggen 0,80 voor de verbonden lijst CD&V, N-VA, Voluit en 0,68 voor Vlaams Belang zodat zij de resterende 2 niet – rechtstreeks verworven zetels verdelen.

Samenstelling