Publieke raadpleging - Spitsstroken E313 tussen Lummen en Ham

Ontwerp van project-MER klaar

Studiebureau Arcadis heeft ondertussen het milieueffectenonderzoek afgerond en de conclusies neergeschreven in een ontwerp project-MER. Het dossier wordt voorgelegd aan de dienst MER voor een tweede scopingsadvies. Nadien kan AWV de nodige plannen opmaken om een aanvraag voor omgevingsvergunning in te dienen, waaraan het voorlopig project-MER wordt toegevoegd.
Het ontwerp project-MER is integraal raadpleegbaar via de MER-dossierdatabank van Omgeving.vlaanderen.be.
Inspraakreacties kunnen ingediend worden bij het team MER via e-mail: mer@vlaanderen.be (met vermelding van het dossiercode PR3301). Reageren kan tot 30 april 2021

Twee infosessies met mogelijkheid om vragen te stellen

AWV organiseert een nieuwe mogelijkheid om in gesprek te gaan met de omwonenden over het project-MER. De bedoeling is om bewoners te informeren en ze de mogelijkheid te bieden om toelichting te vragen bij het gevoerde onderzoek. Het zal voor alle duidelijkheid niet mogelijk zijn om formele bezwaren in te dienen. Dat kan later tijdens het openbaar onderzoek bij de aanvraag van de omgevingsvergunning.

De online infosessies vinden plaats op maandag 18 april en dinsdag 19 april 2021, telkens van 19.30 tot 21.00 uur. Je kan zelf kiezen welk moment voor jou het beste uitkomt om de infosessie te volgen. Het is wel verplicht om je vooraf in te schrijven via deze link.  

Meer informatie

Alle informatie over dit project vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.

Je kan het dossier ook kan komen inkijken op afspraak bij dienst milieu in het Stadhuis.