Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7)

U kunt van 5/07/2024 tot en met 2/09/2024 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt aangeven welke aanvullende milieueffecten volgens u onderzocht moeten worden en op welke manier dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor alternatieven. De inspraakelementen, ingediend tijdens de vorige inspraakperiode (vanaf 14 juni 2023) vervallen wel door herstart van de procedure, en dienen zo u dat wenst daarom opnieuw of aangepast ingediend te worden.

De periode van terinzagelegging van de kennisgeving zal lopen van 05/07/2024 t/m 02/09/2024. De kennisgeving moet tijdens deze periode raadpleegbaar zijn bij het Team Omgevingseffecten, op de website van de initiatiefnemer (VLM)  en op het gemeentehuis/stadhuis en op de website(s) van de betrokken gemeenten en steden.

Hoe kunt u uw opmerkingen bezorgen?

Tot en met 02/09/24 kunt u uw opmerkingen bezorgen:

Voor meer informatie over milieueffectrapportage surft u naar omgeving.vlaanderen.be/milieueffectrapportage of belt u naar het gratis nummer 1700.