Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)

Beringen is binnen het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd als kleinstedelijk gebied. De provincie Limburg kreeg als taak om dit kleinstedelijk gebied af te bakenen door een PRUP. Hierbinnen werd de afbakeningslijn vastgelegd (zie afbeelding). Binnen het stedelijk gebied wordt een beleid gevoerd dat het stedelijk gebied versterkt, gebaseerd op het provinciaal structuurplan Limburg en resulterend in een aantal gekoppelde acties.

Binnen het stedelijk gebied was er in 2010 een behoefte van zo een 535 woongelegenheden. Hierdoor diende er bijkomend woongebied te worden gerealiseerd, aangezien het beschikbare aanbod hiervoor ontoereikend werd bevonden. Naast de afbakeningslijn werden er bijgevolg eveneens vier woonuitbreidingsgebieden herbestemd tot woongebied om deze behoefte aan extra woningen op korte termijn te kunnen opvangen. 

Link naar het DSI-loket voor meer informatie, zoals de voorschriften en het grafisch plan van het PRUP.

Alle provinciale RUP's