Projecttoelage cultuur

Wat?

Stad Beringen voorziet een jaarlijks budget voor het stimuleren van gemeenschapsvormende, experimentele, educatieve en ontwikkelingsgerichte projecten binnen het domein van cultuur (sociaal-cultureel volwassenwerk, (amateur)kunsten en erfgoed).  

Elke aanvrager kan een aanvraag indienen voor een klein project of een groot project. 

Wie komt in aanmerking?

Voor een projecttoelage komen, conform artikel 4 in het reglement, in aanmerking:

  • Culturele organisatie met een culturele werking op het grondgebied van stad Beringen.
  • Individuele kunstenaar actief binnen het brede domein van de (amateur)kunsten met een minimumleeftijd van 18 jaar en woonachtig in Beringen.
  • Een Beringse school ingeval een (cultuur)educatief project.
  • Samenwerkingsverband of partnerschap tussen culturele actoren of tussen één of meerdere culturele partner(s) en één of meerdere partner(s) uit andere sectoren.

Wat zijn de voorwaarden?

Aanvragers die voldoen aan alle basisvoorwaarden, zoals vermeld in artikel 5 van het reglement, komen in aanmerking voor een toelage voor een klein project.

Een groot project moet voldoen aan de basisvoorwaarden en de bijkomende specifieke voorwaarden, conform artikel 5 van het reglement.

Bedrag van de projecttoelage?

De toelage voor een klein project bedraagt minimum 150 euro en maximum 500 euro.
Een groot project varieert tussen 500 euro en 1500 euro.

De projecttoelage bedraagt maximum 80% van de uitgaven van het project.

Het bedrag voor de projecttoelage wordt bepaald aan de hand van het aanvraagdossier en de vermelde begroting.

Hoe vraag je een projecttoelage aan?

De aanvraag voor de toelage gebeurt door het volledig invullen van het aanvraagformulier. Dat formulier kan je hier downloaden of op aanvraag verkrijgen bij de dienst Cultuur. Het ingevuld formulier bezorg je digitaal (cultuur@beringen.be) of op papier aan de dienst Cultuur van stad Beringen (Kioskplein 25, 3582 Beringen).

Wat is de deadline van de aanvraag?

Voor grote projecten zijn er twee vaste indiendata, steeds rekening houdend met het feit dat het project ten vroegste 3 maanden na deze indiendata aanvangt.

Voor kleine projecten is er geen vaste indiendatum. De aanvragen kunnen gedurende het heel jaar ingediend worden, op voorwaarde dat dit tenminste 6 weken voor aanvang van het project gebeurt.

 1e indiendatum2e indiendatum
Grote projecten15 maart15 oktober
Kleine projectenJanuari t.e.m. december

Er kan slechts éénmaal een aanvraag ingediend worden voor éénzelfde project.

Als hoofdaanvrager/hoofdorganisator kan men maximum één keer per kalenderjaar een toelage voor een project aanvragen. Er kan wel opnieuw als partner worden geparticipeerd aan een project dat middels dit subsidiereglement een toelage aanvraagt.

Wanneer de desbetreffende kredieten in de begroting op 30 september nog niet zijn opgebruikt, dan kan maximaal een tweede aanvraag door dezelfde hoofdaanvrager gebeuren voor een klein project in hetzelfde kalenderjaar. Uiterste datum voor een tweede aanvraag is 1 november. Een tweede aanvraag voor een groot project in hetzelfde kalenderjaar is niet toegestaan.

Toekenning en verantwoording van de toelage

De verantwoordingsstukken, rekeningen en facturen worden ten laatste 2 maanden na de uitvoering van het project voorgelegd. Alle gemaakte kosten worden aangetoond door bewijsstukken.

Voor kleine projecten ontvangt de aanvrager 100% van de toelage na goedkeuring van het project.
Voor grote projecten geldt dat de aanvrager 80% ontvangt na goedkeuring. Maximaal de resterende 20% wordt na controle van stukken en de resultaten uitbetaald.