Project DuoSprong al zeker twee jaar verlengd dankzij subsidie van 165.000 euro

Gepubliceerd opdonderdag 6 jun 2024 om 09:13

DuoSprong, een project van Huis van het Kind Beringen dat gezinnen en hun kinderen begeleidt bij de overstap van de lagere naar de middelbare school, kan hun succesvolle werking al zeker tot eind 2026 blijven verderzetten. Het project is door Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle gekozen als één van de 45 ambitieuze projecten dat zich als lokaal bondgenotennetwerk inzet tegen kinderarmoede. DuoSprong ontvangt hiervoor een subsidie van €165.000 euro.  

“Voor heel wat leerlingen en ouders is de overgang van de lagere school naar het middelbaar een grote stap”, legt schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns uit. “Ook kinderen die opgroeien in kwetsbare gezinnen krijgen hier te maken met de nodige uitdagingen. Op basis van intensieve begeleidingstrajecten met gezinnen brengt DuoSprong de drempels in kaart. Er wordt een brug gebouwd tussen het lager- en het middelbaar onderwijs waar jongeren en hun gezin ondersteund worden in hun schooltraject en het vergroten van hun netwerk.”  

Schepen van Onderwijs An Moons is ook opgetogen: “We zijn heel blij dat ons project DuoSprong door minister Dalle uit 151 kandidaten geselecteerd werd als één van de 45 lokale bondgenotennetwerken in de strijd tegen kinderarmoede. Het is een erkenning voor het werk dat al geleverd werd om gezinnen in Beringen nog beter te ondersteunen. En het toont de mooie samenwerking die de laatste jaren in Beringen gegroeid is tussen lagere- en secundaire scholen en de partners in het Huis van het Kind.”  

Ook Veerle van Doninck, adjunct- directeur Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool onderstreept het belang van het project: “DuoSprong betekent voor ons dat we kinderen uit kwetsbare gezinnen of gezinnen met vragen veel sneller kunnen helpen en ondersteunen in onze school. Als school staan we er ook niet alleen voor. De DuoSprong-coach begeleidt ook het gezin en schakelt op maat de nodige ondersteuning of partners in.” "De opbouwwerkers van SAAMO werken nauw samen met scholen in de buurt en met de Duosprong-coach. Voor SAAMO ligt de focus op het realiseren van structurele oplossingen voor deze kwetsbare kinderen", vertelt Katrien Franssens, teamcoördinator bij SAAMO. "Op basis van de ervaringen van gezinnen, stellen we structurele aanpassingen voor die ten goede komen aan alle gezinnen."  

DuoSprong werd ingediend door SAAMO Limburg Beringen in samenwerking met Stad Beringen – Huis van het Kind, Brede School Beringen vzw, KOBeL – SG Pit Scholengroep vrij basis- en secundair onderwijs in Beringen en Lummen, Vrij CLB Limburg & Huize Sint-Vincentius – RTJ dagcentrum de Bareel.  

 

Ann-Sofie Vanoverstijns  

Schepen van Samenleven   

 

An Moons  

Schepen van Onderwijs  

 

Veerle van Doninck  
Directrice Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool  

 

Katrien Franssens   
Teamcoördinator SAAMO