Proefopstelling Tervant

In Tervant werd er een proefopstelling gedaan om de veiligheid en oversteekbaarheid van de Beverlosesteenweg te verbeteren. Daarnaast werd getracht het sluipverkeer te beperken door snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er werden snelheidsremmers en signalisatie geplaatst om zwaar verkeer te weren.

Omwille van meerdere bezorgde mails van bewoners, heeft de stad met alle betrokken instanties bekeken hoe de situatie verbeterd kan worden. Na dit overleg werd onderstaande besloten:

  • Zowel de politie als het studiebureau The New Drive, dat de verkeersveiligheid in Beringen evalueerde, zijn ervan overtuigd dat de Tervantstraat open moet blijven voor het autoverkeer dat van Tervant naar Beringen en Beverlo wil gaan.  Het zwaar verkeer moet uit de kern gehouden worden.  
  • Trajectcontrole zal de snelheid in de Rijselstraat en Tervantstraat binnen de perken houden.
  • Zwaar verkeer zal uit Tervant worden gehouden door het plaatsen van extra filters. De huidige ‘blokken’ die aan de Tervantstraat x Scheepvaartstraat staan, werden recent verstevigd.
  • Daarnaast zal er extra signalisatie worden aangebracht en zal de politie regelmatiger controles doen.
  • De afsluitingen aan de Industrieweg worden geëvalueerd. Betrokken inwoners worden bevraagd.