Rijbewijs

Als je met een gemotoriseerd voertuig op de openbare weg rijdt, moet je een geldig rijbewijs hebben.Om een rijbewijs te bekomen moet je:

 • slagen voor een theorie-examen
 • slagen voor een praktijkexamen
 • verklaren dat je medisch geschikt bent om veilig een voertuig te besturen

Het rijbewijs is 10 jaar geldig en heeft het model van een bankkaart.

Maak een afspraak - aanvraag rijbewijs

Voorwaarden

Je kan een rijbewijs, persoonlijk, aanvragen in de volgende gevallen:

 • na het slagen in het praktijkexamen of na het verkrijgen van een rijgeschiktheidsattest voor groep 1 of groep 2
 • bij een uitbreiding van de categorieën op je rijbewijs
 • na verlies of diefstal van je rijbewijs
 • bij beschadiging of indien het rijbewijs niet meer leesbaar is
 • indien de foto niet meer gelijkend is
 • bij de omwisseling van een Europees of buitenlands rijbewijs
 • in geval van een rijverbod

Procedure

Je kan je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie rijbewijzen.
Datum van afhaling wordt meegedeeld bij de aanvraag, je ontvangt hiervoor geen oproepingsbrief.
Indien je zelf niet kan komen, vraag dan bij de aanvraag meteen een volmachtformulier.
Indien je je rijbewijs niet binnen de drie maanden komt afhalen, zal dit vernietigd worden en dien je een nieuwe aanvraag in te dienen en bijgevolg opnieuw in te staan voor deze kosten.

Maak een afspraak - afhalen rijbewijs

Wat meebrengen

Je identiteitskaart en volgende documenten (indien van toepassing):

 • het aanvraagformulier van het examencentrum na het slagen in het praktijkexamen
 • een vakbekwaamheidsattest bij een geslaagd examen voor categorie C en/of D
 • een rijgeschiktheidsattest
 • je voorlopig rijbewijs of je rijbewijs
 • het attest van verlies of diefstal van je rijbewijs afgeleverd door de politie

Kostprijs

Voor de afgifte van een rijbewijs betaal je 20 euro.