PIN- en PUK-code

Bij elke elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of Kids-ID hoort een PIN- en een PUK-code. De PIN-code heb je nodig om gebruik te maken van de elektronische functies van de kaart. Wanneer je deze persoonlijke codes niet meer kent kan je de dienst burgerzaken contacteren om hiervan een duplicaat aan te vragen.

Maak een afspraak - afhalen PIN PUK-codes

Bijzonderheden

Hou rekening met een termijn van drie weken vanaf het doorgeven van je aanvraag aan de federale overheidsdienst tot de aflevering van de codes. De codes zullen dan ter beschikking liggen bij het gemeentebestuur gedurende twee maanden.

Aanpak

Een duplicaat van de PUK- en PIN-codes kan je bekomen 
  • via het thuisloket,
  • aan het loket van de dienst burgerzaken

Iemand anders kan de pin-puk codes komen afhalen, zolang die persoon een volmacht en de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft.

Meenemen

Je identiteitskaart.