Geslachtswijziging

(“Akte van aanpassing van de registratie van het geslacht”)

Elke Belg of in de gemeente ingeschreven vreemdeling, kan een verklaring voor de aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Na een tweede verklaring waarin hij of zij zijn of haar keuze bevestigt, kan het geslacht van een persoon aangepast worden in de aktes van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Voorwaarden

Je kan een aanvraag tot aanpassing van de registratie van het geslacht op onze dienst burgerzaken indienen als:
  • Je een meerderjarige Belg bent
  • Een Belg tussen 16 en 18 jaar mits voorlegging van een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater én de handtekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
  • Vreemdeling ingeschreven in Beringen

Kosten

Deze aanvraag is gratis.
Na het doorlopen van de procedure kan je via het thuisloket een afschrift van de akte van geslachtswijziging aanvragen. 

Aanpak

Je moet je op de dienst burgerzaken aanmelden met de eerste verklaring voor aanpassing van de registratie van het geslacht. Deze verklaring moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. Je krijgt een ontvangstbewijs, een infobrochure en een blanco tweede verklaring.

De dienst burgerzaken zal je dossier overmaken aan de Procureur des Konings van Hasselt. Hij geeft onze dienst zijn advies binnen een periode van drie maanden.

Je moet een tweede verklaring indienen ten vroegste 3 maanden en uiterlijk 6 maanden na de eerste verklaring waarin je bevestigt dat je nog steeds overtuigd bent van je keuze, dat je de juridische en administratieve gevolgen kent en dat je weet dat deze keuze onherroepelijk is.

Na de tweede verklaring en een gunstig advies van de Procureur des Konings, zal de ambtenaar de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opmaken. Alle nodige aktes en het rijksregister wordt aangepast, waarna je uitgenodigd zal worden voor een nieuwe identiteitskaart.

Meenemen

Bij het indienen van de eerste verklaring:
  • Als je in het buitenland geboren bent, een afschrift van je geboorte akte eventueel met legalisatie en vertaling
  • De eerste verklaring ingevuld en ondertekend
  • Als je tussen 16 en 18 jaar bent, een verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater én de handtekening van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers
  • Je identiteitskaart

Bij het indienen van de tweede verklaring:

  • De tweede verklaring ingevuld en ondertekend
  • Je identiteitskaart

Maak een afspraak - geslachtswijziging (transgender)

Externe links