OPENBAAR ONDERZOEK: voorlopige opheffing cultuurhistorisch landschap in functie van Kapel van Broekhoven in Beringen

Het agentschap Onroerend Erfgoed bereidt de voorlopige opheffing cultuurhistorisch landschap in functie van Kapel van Broekhoven in Beringen. 

Over die opheffing wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij belanghebbenden in die periode het wijzigingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen formuleren. Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen, opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de voorlopige wijziging.

Administratieve ligging: Broekhovenstraat zn, 3580 Beringen
Kadastrale gegevens: Openbaar domein

Over deze aanvraag loopt een openbaar onderzoek van 05/06/2024 t.e.m. 04/07/2024.

Tijdens het openbaar onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd op volgende wijzen:

  • Na telefonische afspraak aan het loket van de afdeling Bouwen, Collegestraat 1, 3580 Beringen
  • Via de webpagina van agentschrap Onroerend Erfgoed:
    https://openbareonderzoeken.onroerendergoed.be
  • Bij het infopunt van het agentschap Onroerend Erfgoed, Herman Teirlinckgebouw op de site Thurn & Taxis, Havenlaan 88, 1000 Brussel na telefonische afspraak 02/553 16 50

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan: Analoog per aangetekende brief op het volgende adres: Collegestraat 1, 3580 Beringen

Voor meer info kan u terecht bij:
Dienst Bouwen
E-mail: ruimtelijkeordening@beringen.be
tel: 011/43 02 11