Definitieve vaststelling rooilijnplan Kleuterstraat en Eygenweg

De gemeenteraad heeft op 13 mei 2024 goedkeuring verleend aan de definitieve vaststelling van de rooilijnplannen voor de Eyegenweg en Kleuterstraat, opgenomen in de Atlas der Buurtwegen van Beringen, zoals weergegeven op het rooilijnplan, opgemaakt door Intertopo BVBA, Halensebaan 68, 3290 Diest op 31 augustus 2023. Het besluit en het rooilijnplan zijn gepubliceerd op www.beringen.be 
Dit besluit van 13 mei 2024 heeft uitwerking 14 dagen na deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.