Subsidies kadervorming

Wat?

Stad Beringen voorziet jaarlijks subsidies voor het volgen van vorming. 
De subsidie bedraagt 75% van de cursusprijs met een maximum van 20 euro per dag.

Wie?

  1. Door de stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

  2. Jongeren die in Beringen wonen of lid zijn van een door de stad Beringen erkend jeugdwerkinitiatief. 

Hoe aanvragen?

(max. 30 dagen na het beëindigen van de cursus)
 
Let op: Het behaalde attest dient toegevoegd te worden aan het aanvraagformulier.