Afbetalingsplan gemeentebelastingen

Als je één of meerdere facturen of aanslagbiljetten niet tijdig kan betalen, kan je een afbetalingsplan afsluiten. Zo vermijd je aanmaningen. 
Op deze manier voorkom je de aanrekening van extra administratie- en aantekenkosten of de inschakeling van een deurwaarder. 
Het bedrag dat je per maand betaalt, stel je in onderling overleg vast.