Collectieve schuldenregeling

Je komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als je een grote schuldenlast hebt, die je onmogelijk binnen een korte periode kan afbetalen. Een eenmalige laattijdige betaling is niet voldoende om de procedure te starten. Je mag dus geen tijdelijke betalingsproblemen hebben. 

Collectieve schuldenregeling is een procedure die loopt via de arbeidsrechtbank. Collectieve schuldenregeling is niet gratis. De kosten zijn wettelijk vastgelegd.

Je komt in aanmerking voor collectieve schuldenregeling wanneer: 

 • je een inwoner van Beringen bent 
 • je een grote schuldenlast hebt 
 • je je problemen niet zelf in de hand gewerkt hebt door bijvoorbeeld een job te weigeren 
 • je geen handelaar bent of je activiteit meer dan zes maanden geleden is stopgezet 

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze mogen niet spreken met anderen over wat zij zien en weten over jou of je gezin. Jouw privéleven wordt door ons gerespecteerd, daar kan je op rekenen. 
Je vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank van de regio waar je woont. Voor de inwoners van Beringen is dit de arbeidsrechtbank van Hasselt. Je kan hierbij de hulp inschakelen van een erkende dienst voor schuldbemiddeling (OCMW of CAW) of een (pro deo) advocaat. 

Als je wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling stelt de rechter een schuldbemiddelaar aan.  

Enkele gevolgen van de toelating tot de collectieve schuldenregeling zijn: 

 • je beschikt niet langer over je inkomsten, deze worden beheerd door de schuldbemiddelaar 
 • loonbeslag is niet langer mogelijk en wordt teniet gedaan indien dit wel zo was 
 • je mag geen bijkomende schulden maken 
 • je mag zelf niet meer aan de schuldeisers betalen 
 • De schuldbemiddelaar: 
 1. probeert een afbetalingsplan op te stellen waar jij en alle schuldeisers mee akkoord gaan 
 2. volgt de regeling op zodra er een akkoord is 
 3. betaalt alle schuldeisers en zorgt ervoor dat je voldoende leefgeld krijgt 
 4. herziet het afbetalingsplan wanneer je situatie verandert in de loop van de regeling (bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte, gezinsuitbreiding,…). 
 • De arbeidsrechter kan de procedure ook stopzetten indien je niet meewerkt of inkomsten achterhoudt. Als je zelf beslist om uit de procedure te stappen zal dit eerst voorgelegd moeten worden aan de arbeidsrechter. 

Het is mogelijk dat niet alle schulden afbetaald kunnen worden.

Alle documentatie die nodig is om je financiële situatie in kaart te brengen: 

 • je identiteitskaart 
 • bewijzen van je inkomsten (loonbrief, …) 
 • openstaande facturen 
 • overzicht vaste maandelijkse uitgaven (factuur elektriciteit, gas, water, huur, leningen, ...)  

Wil je meer info of hulp bij de aanvraag hiervan, neem dan contact op met de sociale dienst. 

Maak hier een afspraak op de sociale dienst