Budgetbeheer

Lukt het je niet om je uitgaven in overeenstemming te brengen met je inkomsten? Heb je voldoende inkomsten maar veel onbetaalde rekeningen of schulden? Heb je het emotioneel moeilijk en ervaar je je financiën tijdelijk als een last?  

Dan kan budgetbeheer voor jou een hulpmiddel zijn. Dit wil zeggen dat je inkomsten naar een budgetrekening gaan en dat je zelf geen enkele betaling meer doet. Ofwel beheert de maatschappelijk assistent een gedeelte van je inkomsten waarmee dan een deel van de betalingen gebeuren en beheer jij de rest van je inkomen nog zelf.  

De voorwaarden voor budgetbeheer zijn: 

• je bent een inwoner van Beringen
• je verleent vrijwillig je medewerking 

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze mogen niet spreken met anderen over wat zij zien en weten over jou en je gezin. Je privéleven wordt door ons gerespecteerd, daar kan je op rekenen. 

Je maakt een afspraak met een maatschappelijk assistent. Samen brengen we je financiële situatie in kaart. Daarna wordt je dossier besproken op de dienst schuldhulpverlening. Een maatschappelijk assistente van deze dienst contacteert je voor verdere afspraken te maken.  
 
De maatschappelijk assistent maakt afspraken met je eventuele schuldeisers. Op basis hiervan wordt een haalbaar afbetalingsplan opgesteld. Samen met jou spreekt de maatschappelijk assistent af hoeveel geld je overhoudt om je kosten mee te betalen. De maatschappelijk assistent beheert je inkomen. Er wordt een budgetrekening geopend op jouw naam. Al jouw inkomsten worden op deze rekening gestort. De maatschappelijk assistent betaalt van deze rekening, in overleg met jou, de vaste kosten en je afbetalingsplannen en jij ontvangt leefgeld. 

Alle documentatie die nodig is om de financiële situatie van jou en je gezin in kaart breng je mee: 

  • je identiteitskaart
  • bewijzen van je inkomsten (loonbrief, …) en deze van je gezinsleden
  • bewijzen van je maandelijkse vaste kosten
  • openstaande facturen
  • gegevens schuldeisers/contracten