Studie- en schooltoelage

Voor alle kinderen onder de 18 jaar wordt de schooltoelage automatisch berekend aan de hand van het groeipakket. Je moet hiervoor zelf geen actie meer ondernemen.  

Om in aanmerking te komen voor de schooltoelage moet het kind: 

  • Voldoen aan de algemene voorwaarden voor het recht op het Groeipakket.
  • Naar school gaan in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel.  
  • In het kleuter – lager of secundair onderwijs (ook HBO5 verpleegkunde). 
  • Voldoende aanwezig zijn op school. Het aantal dagen verplichte aanwezigheid is afhankelijk van de leeftijd.  

 Er is geen recht bij:  

  • Volwassenenonderwijs.
  • Thuisonderwijs. 
  • Privéonderwijs behalve Eureka, de Leerwijzer, Safe Sint Ignatiusschool. 

Studenten in het hoger onderwijs kunnen een studietoelage aanvragen bij de Vlaamse overheid via www.studietoelagen.be.