Rap op Stap

Na een drukke werk- of schooldag wil iedereen graag even ontspannen. Dat kan op je eigen manier en naargelang je persoonlijke interesse. De ene gaat naar de sportclub, de andere leest een boek.

Het aanbod aan vrijetijdsactiviteiten in Beringen is erg ruim, maar vaak hangt aan deze activiteiten ook een serieus prijskaartje. We willen graag iedereen laten genieten van vrijetijdsactiviteiten en voorzien daarom financiële steun voor zij die het nodig hebben. 
Wil je er een dagje tussenuit of met vakantie maar laat je budget dat niet toe? Rap op Stap helpt je bij het uitzoeken van een uitstap, sport- of culturele activiteit of een vakantieverblijf. 

Wat?

Je kan genieten van talrijke kortingen en voordelen. We helpen je de totale kostprijs van je vakantie te berekenen en zoeken indien nodig naar aangepast vervoer. Daarnaast zetten we ons samen met onze partners in om vrije tijd toegankelijker en betaalbaarder te maken, want vrije tijd, dat is er voor iedereen! 

Voor wie? 

  • personen met het statuut van verhoogde tegemoetkoming
  • gezinnen in begeleiding bij het OCMW
  • via een doorverwijzing
  • inwoners van Beringen 

Voor het aanbod van de stad betaal je 20% van de totale prijs. Voor een activiteit van 10,00 euro bijvoorbeeld, betaal je zelf 2,00 euro. 

Je kan een terugbetaling krijgen voor: 

  • lidmaatschap bij een erkende vereniging
  • cursussen of kampen
  • éénmalige commerciële activiteiten binnen Beringen

Als je aanvraag goedgekeurd wordt, krijg je een terugbetaling van 80% van de kosten. Dat gebeurt binnen 10 werkdagen op je rekeningnummer. Opgelet: de middelen zijn beperkt. Uitbetaling kan tot uitputting van het jaarlijks voorziene budget. 

Rap op Stap heeft regelmatig een zitdag in het Stadhuis. Je kan een afspraak maken via T 011/23 24 95 of via beringen@rapopstap.be.