Bouw- en milieuovertreding

Als er inbreuken zijn op de reglementering van de ruimtelijke ordening of op vlak van milieu of bouw, denk bijvoorbeeld aan niet correct uitvoeren van een omgevingsvergunning, sluikstorten, niet-vergunde activiteiten, illegale lozingen, grondwerken, verbouwingen zonder vergunning, kappen van bomen,..., dan is dit strafbaar en spreekt men van een (bouw-)misdrijf.

Een bouwmisdrijf melden kan hier met enkele duidelijke foto's, een uitgebreide uitleg en het adres. Nadien zal de bouwtoezichter, lokaal toezichter of milieuhandhaver deze klacht verwerken en indien nodig contact opnemen.

Een milieuovertreding kan je hier melden.