Markt

Samen met de bouw van een nieuw stadhuis en ontwikkeling van de collegesite werd het marktplein opnieuw aangelegd.

HERAANLEG MARKT

De Graaf van Loonstraat, Koolmijnlaan, Collegestraat en Hoogstraat zijn volledig heraangelegd.
De Koerselsesteenweg en de bovenbouw van de Graaf van Loonstraat komen later nog aan de beurt.
De herinrichting van de markt in Beringen-centrum is in april 2020 van start gegaan. Het einde van de werkzaamheden was eind 2021.
De werken werden gefaseerd uitgevoerd om de hinder te beperken en toegankelijkheid van de handelaars en dergelijke maximaal te garanderen. Ook de bestaande randparkings (o.a. de Step en de VTI-site) waren tijdens deze werken beschikbaar.

CENTRUM OP MAAT VAN VOETGANGERS EN FIETSERS

Met tal van strategische projecten is Beringen-centrum volop in transitie naar een karaktervol stadscentrum.
Door een centrum te maken op maat van voetgangers en fietsers, wordt het een plek waar het aangenaam wonen en vertoeven is.
Ook ondergronds wordt de Markt volledig vernieuwd, met o.a. een gescheiden rioleringsstelsel waarbij de afvoer van het regenwater en het afvalwater gescheiden wordt.

VERSCHILLENDE PLATEAUS

Om de ruimte, die op een helling ligt, optimaal te benutten werd het plein opgedeeld in 3 plateaus: de markt, de kerk en het terras.
Door de plateaus met verschillende materialen aan te leggen, ontstaat een mooi samenspel van kleuren dat aangepast is aan de omgeving van Beringen.
Op bepaalde plekken is de scheiding tussen de plateaus benadrukt door hardhouten zitplaatsen waar je rustig kan genieten van het verfraaide plein.

FLEXIBELE AFSLUITING

Het blijft mogelijk om je auto kort te parkeren op het plein, maar de focus ligt ook hier op voetgangers en fietsers.
De handhaving van het parkeerreglement zal via slimme toegangscontrole gebeuren.
Bij bepaalde evenementen wordt het plein afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
Om deze flexibiteit mogelijk te maken, bestaat de afsluiting uit verplaatsbare plantenbakken.

365 DAGEN KLEUR

Om het marktplein in elk seizoen karakter te geven, is er beplanting aangebracht die in elk seizoen boeiend is, aangevuld met wintergroene siergrassen.
Om ook ruimte te bieden voor spel en plezier worden bepaalde zones aangelegd als grasplein. 
Voor de kerk is er een ‘groen’ podium. Door het podium te bekleden met gras is het ook aangenaam om naar te kijken wanneer er geen optredens plaatsvinden.
Tot slot kan je op de Markt ook tot rust komen: de kerk krijgt naast een verhard voorplein ook opnieuw een groen ‘hof’.

LOONS PERROEN

De kers op de taart is het ‘Loons perroen’ dat het nieuwe marktplein verfraait.
Een ‘perroen’ is een specifiek type zuil dat symbool staat voor de autonomie die een stad gekregen heeft en komt in verschillende Limburgse steden voor.

WINKELSTRATEN

Naast de Markt zelf worden ook de aanpalende straten heraangelegd.
Zo is er bij de herinrichting van het centrum ook aandacht besteed aan de winkelstraten.
Ook hier ligt de focus op de voetganger of fietser die een gezellige winkelervaring opzoekt.
Zo heeft de Collegestraat brede voetpaden en een dubbele bomenrij waar het heerlijk flaneren is.

GRAAF VAN LOONSTRAAT

In de heraangelegde Graaf van Loonstraat bepalen grote bomen, en niet meer enkel geparkeerde auto’s, het straatbeeld.
De bushalte ter hoogte van de bibliotheek kreeg een opwaardering met een eigentijdse uitstraling.
Het groene karakter van de straat werd verder doorgetrokken tot de verbindingszone tussen de Graaf van Loonstraat en de Koerselsesteenweg.
Deze plek was een ontmoetingspunt van verschillende architecturale stijlen en materialen.
In het nieuwe ontwerp heeft deze ruimte een duidelijk karakter door de toevoeging van een sterk bomenraster.

LICHTONTWERPER

Om de identiteit en sfeer van de stad nog meer in de verf te zetten, werd er, in samenwerking met Fluvius, een lichtontwerper aangesteld.
De taak van de ontwerper is om de juiste accenten te leggen, om de beleving van het patrimonium te versterken en om uiteraard om de veiligheid en zichtbaarheid van de publieke ruimte te bevorderen.
Tegelijkertijd waakt de ontwerper erop dat alles ecologisch gebeurt en zonder lichtvervuiling.

PLANNING VAN DE WERKEN

De werken werden in verschillende fases uitgevoerd.
Voorafgaand aan elke fase kregen de bewoners een brief om hen op de hoogte te brengen. 
De timing die hieronder meegegeven wordt, is indicatief. Wijzigingen werden steeds tijdig gecommuniceerd.

CIRCULATIE EN PARKEREN

Om deze transformatie mogelijk te maken, heeft het stadsbestuur een nieuw circulatieplan uitgewerkt.
Zodat het centrum voor iedereen goed bereikbaar blijft.

Geparkeerde auto’s bepalen in het heraangelegde centrum minder het straatbeeld.
Dit wil echter niet zeggen dat er geen parkeerplaatsen meer zijn.
Er blijven parkeerplaatsen op straat met blauwe zone.
De parkeerplaatsen die op straat verdwijnen worden gecompenseerd door de publieke ondergrondse parking waar maar liefst 122 wagens kunnen staan.

Niet enkel voor auto’s wordt parking voorzien; ook in fietsenstallingen werd sterk geïnvesteerd. 
Aan het Stadhuis en aan de overzijde van de Markt staan fietsenstallingen.
Met deze maatregelen stimuleert Beringen duurzame mobiliteit in de kern.

TIJDLIJN

 • 2019

  • start voorbereidende werken Graaf van Loonstraat: zomer 2019
 • 2020

  • start voorbereidende werken markt: april 2020
  • heraanleg Graaf van Loonstraat (fase 1): van april 2020 t.e.m. juli 2020
  • heraanleg Koolmijnstraat – Collegestraat – Hoogstraat (fase 2): van augustus 2020 t.e.m. februari 2021
 • 2021

  • start heraanleg marktplein (fase 3): van april 2021 t.e.m. augustus 2021
  • heraanleg Koerselsesteenweg (fase 4): van september 2021 t.e.m. januari 2022
  • heraanleg bovenbouw Graaf van Loonstraat (fase 5): van oktober 2021 t.e.m. januari 2022