Andersvaliden

De stedelijke adviesraad voor andersvaliden adviseert het bestuur van stad en OCMW Beringen omtrent het andersvalidenbeleid en neemt initiatieven voor het opzetten en uitvoeren van projecten voor personen met een beperking.

De raad wil het overleg en de samenwerking bevorderen tussen initiatieven die kaderen binnen de zorg voor mensen met een beperking. Ze geeft advies en formuleert voorstellen over thema’s die verband houden met problemen van personen. De raad organiseert ook eigen activiteiten en vorming en telt momenteel 15 aangesloten leden. 

De stedelijke adviesraad voor andersvaliden vergadert een viertal keer per jaar. 

MEER INFORMATIE?
Contacteer Nancy Claessens