Beringen gezond

Stad Beringen is erkend als ‘Gezonde en Hartveilige Gemeente’.

Meer gezondheidskansen voor iedereen. Beter voorkomen dan genezen. Dit kan mede door het organiseren en/of ondersteunen van gezondheid bevorderende projecten voor de inwoners, scholen/diensten/verenigingen en voor eigen personeel. Stad Beringen heeft een eigen adviesraad die zich inzet voor het in de hand werken van een gezonde levensstijl en een aangename leefomgeving. 

De adviesraad is enkel samengesteld uit professionelen. Soms worden er specifieke werkgroepen opgericht en kan je omwille van je ervaring of kennis deelnemen. De adviesraad werkt samen met de vzw Logo, lokaal gezondheidsoverleg

De stedelijke adviesraad ‘Beringen gezond’

  • geeft advies aan het stadsbestuur op het vlak van volksgezondheid
  • organiseert activiteiten in samenwerking met andere diensten en verenigingen, zowel in verband met primaire als met secundaire preventie
  • bevordert overleg tussen diensten en organisaties werkzaam in de gezondheidszorg

MEER INFORMATIE?
Contacteer ELZ (Lien Hendrix)