BROS

BROS staat voor Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Dit is een adviesraad, erkend door het stadsbestuur, die Noord en Zuid op de stedelijke agenda plaatst. De BROS adviseert het lokaal bestuur rond het gevoerde Noord-Zuid beleid.

Zowel vrijwilligers uit lokale Noord-Zuid organisaties, als mensen die die actief (willen)  zijn voor de problematieken in het Zuiden maken er deel van uit, samen met de betrokken schepen.

De BROS wil ook de inwoners van Beringen, scholen, verenigingen, handelaars, … sensibiliseren, bewust maken en laten nadenken over de situatie in de derde wereld. De BROS wil graag je partner zijn als je activiteiten organiseert rond dit thema. Voorbeelden hiervan zijn de koffiestops die in Beringen georganiseerd worden in samenwerking met Broederlijk Delen en Oxfam Wereldwinkels en het Mooov filmfestival.

Verenigingen en organisaties die een actie organiseren, voor ontwikkelingslanden, worden gesteund door de BROS. Dit kan op verschillende vlakken. Er is de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor activiteiten in Beringen. Indien nodig wordt er ook administratieve ondersteuning geboden bij het indienen van de subsidieaanvraag. Tot slot kan de BROS helpen om via stedelijke of andere infokanalen deze initiatieven bekend te maken.

meer info? Cecile.jannes@beringen.be