Armoedeforum

Het Armoedeforum is sinds 2009 actief in Beringen. Zij brengen partners samen voor overleg en uitwisseling rond armoede.

In het Armoedeforum zetelen verschillende partners die met het thema armoede bezig zijn. Volgende organisaties maken deel uit van het Forum:

 1. Afgevaardigden van het stadsbestuur en OCMW
 2. Vrijwilligersvereniging Sint-Vincentius
  Sint-Vincentius is een vrijwilligersvereniging die gratis hulp- en dienstverlening biedt in de vorm van voedselpakketten. Mensen kunnen vanuit het OCMW een papier ontvangen waarmee ze maandelijks een voedselpakket kunnen ophalen.
 3. Vrijwilligersvereniging Open Hart
  Open Hart is een vrijwilligersvereniging die mensen die leven in armoede en sociale uitsluiting een steuntje in de rug geven. Dit doen ze in de vorm van meubels, huisraad, kledij en fietsen. Degelijke materialen kunnen ook gebracht worden naar deze organisatie.
 4. De Draaischijf
  De Draaischijf is een vereniging waar armen het woord nemen. Iedereen is er welkom. Ze brengen kansarmen samen, ondersteunen hen en organiseren activiteiten.
 5. Unie van Actieve Verenigingen
  Meer en meer Turkse gezinnen worden geconfronteerd met armoede waardoor ze vaak in een negatieve spiraal raken waar ze moeilijk alleen uit komen. De Turkse Unie zette daarom een werking op rond armoedebestrijding in Beringen.

MEER INFORMATIE?
Contacteer Nancy Keuren