Gezinsraad

De raad treedt op als adviesraad bij het stadsbestuur inzake stedelijk gezinsbeleid. Ze treedt op als organisator van activiteiten die niet in het bereik liggen van afzonderlijke organisaties of bonden. De raad telt momenteel 20 aangesloten leden.

De stedelijke gezinsraad vergadert een viertal keer per jaar.