Interculturele raad

De Interculturele Raad is een adviesraad van de stad Beringen.
De raad wil dat mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies elkaar leren kennen.
Daarnaast wil de Interculturele Raad discriminatie wegwerken en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.


WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE INTERCULTURELE RAAD?
We organiseren zelf activiteiten om mensen uit verschillende culturen samen te brengen.
Wij steunen activiteiten om mensen uit verschillende culturen samen te brengen door subsidies te geven.
We signaleren problemen en zoeken naar oplossingen voor mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies.
Wij geven advies aan het beleid over de thema’s diversiteit, integratie, gelijke kansen en discriminatie.
We brengen verschillende verenigingen die werken met een divers publiek samen om te overleggen.


Mensen die geïnteresseerd zijn in de thema’s waarrond we werken en andere verenigingen zijn ook welkom om deel te nemen aan het overleg.


WIE ZIJN DE LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR?
De leden van het dagelijks bestuur van de Interculturele Raad zijn Necdet Erol (voorzitter), Hatice Baloglu (ondervoorzitter),
Eugenio Bruno (penningmeester), Fatima Ait-Ichou, Sukran Zevne, schepen Hilal Yalcin en Nicky Mertens.


MEER INFORMATIE?
Contacteer Nicky Mertens
nicky.mertens@beringen.be
T 011 43 02 11 of 0471 66 03 67