Interculturele raad

De Interculturele Raad is een adviesraad van de stad Beringen. De raad wil dat mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies elkaar leren kennen. Daarnaast wil de Interculturele Raad discriminatie wegwerken en zorgen voor gelijke kansen voor iedereen.

WAT ZIJN DE TAKEN VAN DE INTERCULTURELE RAAD?
Ze organiseert activiteiten om mensen uit verschillende culturen samen te brengen en steunt ook andere activiteiten van dezelfde aard via subsidies. De raad signaleert problemen en zoekt naar oplossingen voor mensen uit verschillende culturen en met verschillende religies. Ze geven advies aan het beleid over de thema’s diversiteit, integratie, gelijke kansen en discriminatie. Tot slot brengt de Interculturele Raad verschillende verenigingen die werken met een divers publiek samen om te overleggen.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de thema’s waarrond ze werkt, en andere verenigingen, zijn welkom om deel te nemen aan het overleg.

WIE ZIJN DE LEDEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR?
De leden van het dagelijks bestuur van de Interculturele Raad zijn Hatice Baloglu (voorzitter), Sukran Zevne (ondervoorzitter), Fatima Ait-Ichou (penningmeester), Esma Baytemur (bestuurslid), schepen Ann-Sofie Vanoverstijns en Cecile Jannes.

MEER INFORMATIE?
Contacteer Cecile Jannes
cecile.jannes@beringen.be
T 011 43 03 38