Jeugdraad

De stedelijke jeugdraad is het officiële adviesorgaan voor de Beringse jeugd. De jeugdraad geeft adviezen aan het stadsbestuur over allerlei onderwerpen die te maken hebben met kinderen en jongeren uit Beringen. Dat kan gaan over jeugdbeleid, speelruimte, fuifruimte, de verdeling van de stedelijke subsidies aan de jeugdwerkingen, …

Vind jij jezelf terug bij één van volgende initiatieven?
Jeugdverenigingen, jeugdhuizen, speelpleinwerking, kinderen en jongeren die een project organiseren voor en door kinderen en jongeren, jongeren die een erkende kadervorming volgen, …
Of, heb jij iets te vertellen of zit je met vragen over het Beringse jeugdbeleid?
Kom dan zeker jouw ideeën delen met de jeugdraad! De jeugdraad geeft een stem aan individuele jongeren en jeugdverenigingen.

MEER INFORMATIE?
Contacteer dienst jeugd en kinderopvang 


De materialen van de jeugdraad worden enkel uitgeleend aan verenigingen aangesloten bij de stedelijke jeugdraad uit Beringen.