Kinderopvang

Het thema kinderopvang is actueel en de vraag naar kinderopvang groeit snel. Overleg en afstemming tussen de verschillende opvangvoorzieningen is noodzakelijk. De Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang brengt hiervoor iedereen die bezig is met kinderopvang in Beringen bij elkaar.

In de Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang zetelen alle initiatieven die werken rond kinderopvang in Beringen zoals de schooldirecties, ouderraden, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, dienst voor onthaalouders, kinderdagverblijven, dienst jeugd en jeugdsport,...

De Stedelijke Adviesraad voor kinderopvang kan op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief een advies geven:

  • Over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering hiervan en eventuele bijsturing;
  • Over de uitbouw of oprichting van kinderopvanginitiatieven in Beringen;
  • Over onderwerpen die de opvangvoorzieningen aanbelangen en ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen.

Uitbreiding kinderopvang

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. Als de Vlaams Regering extra middelen voor kinderopvang vrijmaakt, lanceert Kind en Gezin een oproep. (Toekomstige) organisatoren van kinderopvang kunnen hierop intekenen en een aanvraag indienen om de subsidie te krijgen.

Vervolgens kan het lokaal bestuur een advies geven over elke aanvraag voor kinderopvang op het grondgebied. Dit advies is vaak meebepalend in wie de subsidies toegekend krijgt door het Agentschap Opgroeien. Het lokaal bestuur maakt het advies op aan de hand van relevante, objectieve en transparante criteria.

MEER INFORMATIE?
Contacteer Evi Tureluren