Kinderopvang

Het thema kinderopvang is actueel en de vraag naar kinderopvang groeit snel. Overleg en afstemming tussen de verschillende opvangvoorzieningen is noodzakelijk. De Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang brengt hiervoor iedereen die bezig is met kinderopvang in Beringen bij elkaar.

In de Stedelijke Adviesraad voor Kinderopvang zetelen alle initiatieven die werken rond kinderopvang in Beringen zoals de schooldirecties, ouderraden, initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, dienst voor onthaalouders, kinderdagverblijven, dienst jeugd en jeugdsport,...

De Stedelijke Adviesraad voor kinderopvang kan op vraag van het lokaal bestuur of op eigen initiatief een advies geven:

  • Over het lokaal beleidsplan kinderopvang, de uitvoering hiervan en eventuele bijsturing;
  • Over de uitbouw of oprichting van kinderopvanginitiatieven in Beringen;
  • Over onderwerpen die de opvangvoorzieningen aanbelangen en ter ondersteuning bij het nemen van beslissingen.