Leefmilieu

De Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu (S.A.L) is een erkend stedelijk adviesorgaan.

De zorg voor het leefmilieu en het behoud van de waardevolle natuur is immers een zaak die iedereen aanbelangt. Het is de taak van de S.A.L. hierover te waken en de bevolking en verschillende doelgroepen hierover te sensibiliseren en te informeren. Binnen dit kader kan de adviesraad op eigen initiatief acties uitwerken en organiseren.

De S.A.L. bestaat uit 22 stemgerechtigde leden, 8 niet-stemgerechtigde leden en 1 waarnemend lid. Ten minste 1/3e van de milieuraad bestaat uit leden van een milieu- en natuurvereniging. De overige leden vertegenwoordigen o.a. onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties, beroepsorganisaties of zijn positief geïnteresseerde, geëngageerde burgers.

Wil jij ook jouw engagement rond milieu en natuur vorm geven door lid te worden van de SAL, neem dan contact op met de milieudienst voor meer informatie.

MEER INFORMATIE?
Contacteer An Leyssens